Prowadzący strzelanie – kto to jest, jak nim zostać? Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie

Uczestnicy kursów strzeleckich z reguły postrzegają personel przebywający na strzelnicy jako “osoby od nauki strzelania”. W rzeczywistości kadra ta dzieli się na część dydaktyczną, czyli instruktorów oraz część administracyjną, czyli prowadzących strzelanie. Te dwie role różnią się od siebie i nie należy ich ze sobą utożsamiać. Kim jest prowadzący strzelanie i czym różni się od instruktora?

Kim jest prowadzący strzelanie? 

 

Prowadzący strzelanie to swego rodzaju “nadzorca” miejsca, w którym odbywa się strzelanie. Zadania prowadzącego strzelanie opisane są w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Do obowiązków prowadzącego strzelanie należy:

 

 1. Szeroko pojęty nadzór nad bezpieczeństwem uczestników strzelania i osób towarzyszących.
 2. Wyznaczenie miejsca strzelań uczestnikom strzelania, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego przebywania.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów regulaminu strzelnicy przez każdą osobę na terenie strzelnicy.
 4. Prowadzenie książki pobytu na strzelnicy.
 5. Wydawanie komend dotyczących wejścia na stanowisko, przygotowania, przerwania i zakończenia strzelania.
 6. Kontrola rozładowania i zabezpieczenia broni w trakcie przerwy między strzelaniami oraz po zakończeniu strzelania.

 

To tyle obowiązków – w teorii wydaje się niewiele, prosto i nudno, w praktyce jednak na prowadzącym strzelanie spoczywa ogromna odpowiedzialność.

 

Czym prowadzący strzelanie różni się od instruktora?

 

Co do zasady, rola prowadzącego strzelanie polega “tylko i wyłącznie” na pilnowaniu uczestników strzelania i ponoszeniu za ten fakt odpowiedzialności prawnej. Nadzór prowadzącego strzelanie obejmuje zarówno uczniów, jak i instruktorów. Jeśli na stanowiskach strzeleckich jest więcej niż jedna osoba lub jeśli co najmniej jedna oś strzelecka jest zajęta, to konieczne jest obsadzenie pozycji prowadzącego strzelania. Do zadań prowadzącego strzelanie NIE NALEŻY nauka w jakiejkolwiek postaci. Nie koryguje on postawy osoby strzelającej, nie udziela teoretycznych ani praktycznych porad, nie wyjaśnia, jak poprawnie złożyć się do strzału czy poprawić skupienie. Tyle w teorii, praktyka pokazuje, że osoba pracująca na stanowisku instruktora strzeleckiego powinna mieć także uprawnienia prowadzącego strzelanie. Załóżmy, że z siedmioosobowej kadry tylko jedna osoba ma uprawnienia prowadzącego. Jeśli ta jedna osoba się rozchoruje lub wyjedzie na urlop, pozostałe sześć osób nie ma możliwości realizować zajęć. To trochę tak, jak z pracą w gastronomii – od każdego zatrudnionego oczekuje się posiadania prawa jazdy, by w razie braku nominalnego kuriera móc dostarczyć zamówienie na wynos.

 

Jak zostać prowadzącym strzelanie?

 

Instrukcje dotyczące kwalifikacji i procesu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie zostały opisane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Aby zostać prowadzącym szkolenie, należy ukończyć 21. rok życia, odbyć minimum 24-godzinne szkolenie organizowane przez PZSS lub LOK oraz kwalifikować się do jednej z poniższych grup:

 

 • Posiadacz patentu strzeleckiego;
 • Posiadacz pozwolenia na broń;
 • Dopuszczony do posiadania broni z licencją trenera;
 • Dopuszczony do posiadania broni z licencją sędziego;
 • Dopuszczony do posiadania broni z licencją zawodnika;
 • Pracownik służb mundurowych z przydzieloną bronią służbową;
 • Były pracownik służb mundurowych z legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni.

 

Całe szkolenie wieńczy egzamin zawierający minimum 20 pytań, których treść pokrywa się z sylabusem PZSS. Oczywiście, cały kurs nie jest bezpłatny – ten organizowany przez PZSS jest nieco tańszy, ale uprawnienia przysługują tylko do momentu członkostwa w Związku. Uprawnienia zdobywane ścieżką LOK-owską są droższe, ale przyznawane dożywotnio. Osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską mają jeszcze inną ścieżkę uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie – zamiast PZSS udają się na kurs PZŁ.

 

Praca jako prowadzący strzelanie

Na wstępie zaznaczymy, że jeśli zależy Wam na pracy na strzelnicy, a posiadacie tylko i wyłącznie uprawnienia prowadzącego strzelanie, to automatycznie startujecie z osłabionej pozycji. Większość osób aplikujących na to stanowisko posiada zarówno uprawnienia instruktorskie, jak i prowadzącego. I nawet jeśli w ogłoszeniu kwalifikacje instruktora oznaczone są jako “mile widziane”, to śmiało można zakładać że dwóch na trzech aplikujących je posiada. Nie zmienia to faktu, że praca na strzelnicach komercyjnych, ale też w służbach mundurowych stoi przed Wami otworem. Poza tymi kompetencjami niezbędna będzie też znajomość odpowiednich przepisów prawnych i niekaralność, ceniona jest przeszłość w służbach. Z kompetencji miękkich konieczne będą zdolności interpersonalne umiejętności komunikacyjne, wysoka dyscyplina, skrupulatność (w kontekście prowadzenia książki pobytu) oraz dbałość o powierzony sprzęt. Zarobki są bardzo podobne jak w przypadku instruktorów strzelectwa i wahają się w przedziale 5000-6500 złotych brutto przy umowie o pracę.

Podobne Newsy
Podsumowanie 2023 roku w liczbach – Akademia Obrony Saggita
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – co warto wiedzieć? Kurs KPOF, praca, zarobki
Imprezy integracyjne dla firm na strzelnicy – Akademia Obrony Saggita
Krav maga w Akademii Obrony Saggita – ruszają nowe nabory!