Detale dyscypliny

Akademia Obrony Saggita Tadeusz Dubicki, kurs instruktorski

Organizujemy szkolenia specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z troską o bezpieczeństwo uczestników. Kurs instruktora strzelectwa bojowego składa się z:

  • części teoretycznej – uczestnicy zapoznają się z materiałem dydaktycznym, który ma na celu przekazanie podstawowych informacji na ten temat,
  • części praktycznej – uczestnicy przyswajają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć.

Kurs instruktora strzelectwa bojowego kończy się egzaminem. Po jego zaliczeniu uczestnik uzyskuje uprawnienia zawodowe.

Legitymacja instruktorska strzelectwa bojowego i sportowego Akademii Obrony Saggita uprawnia w specjalności instruktora wyszkolenia bojowego, oznacza nabycie przez jej właściciela takich umiejętności jak:

  • przygotowywanie oraz prowadzenie strzeleckich zajęć bojowych,
  • nadzorowanie umiejętności podopiecznych i kierowanie na odpowiednie zajęcia,
  • kontrolowanie przebiegu zajęć w celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz w przypadku ewentualnej konieczności udzielenia pierwszej pomocy,
  • pokazywanie pozycji i nauczenie podstawowych pojęć w strzelectwie bojowym,
  • przeprowadzanie symulacji,
  • instruowanie w zakresie korzystania z broni,
  • opisywanie i egzekwowanie zasad bezpieczeństwa.

Zajęcia prowadzone są przez absolwenta prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i byłego dowódcę jednostek specjalnych. Wszystkie spotkania mają dynamiczny charakter, podczas zajęć wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem autorskich metod dydaktycznych. Uwaga uczestników jest ciągle angażowana, dzięki czemu kursanci lepiej i pełniej przyswajają wiedzę oraz nabywają umiejętności.

Na kurs instruktora strzelectwa bojowego przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają wykształcenie średnie (ogólnokształcące lub techniczne).

Osoby chętne do uczestnictwa w kursie mogą zgłaszać się tylko po odbyciu wcześniejszych szkoleń bądź współpracy w Akademii Obrony Saggita.

Trener dyscypliny

https://akademiaobrony.pl/iw-teacher/tadeusz-dubicki/

Tadeusz Dubicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, były dowódca jednostek specjalnych, nauczyciel i instruktor wielu dziedzin związanych z bezpieczeństwem,...

Profil

Class Information

Czas: 190 godzin
Certyfikat: Instruktor Strzelectwa Bojowego©
TAKE THIS COURSE