Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – co warto wiedzieć? Kurs KPOF, praca, zarobki

Praca w ochronie fizycznej jest zajęciem niezwykle wymagającym i stresogennym. Nie jest to wolny zawód – do jego podjęcia konieczne jest uzyskanie wpisu we właściwej komendzie Policji. A to oznacza, że nie każdy może być kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej. Jakie są wymagania, czym jest kurs KPOF i jak wyglądają realia pracy jako ochroniarz fizyczny?

Kim jest kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej?

Wiele osób utożsamia ochronę z seniorami lub studentami bacznie patrolującymi centra handlowe i hipermarkety. Oczywiście jest to pewnego rodzaju dozór, jednak w żadnym wypadku nie należy utożsamiać tych osób z zawodem KPOF. “Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej” to zbiorcza nazwa obejmująca szereg specjalizacji ochroniarskich. Osoba wpisana do rejestru KPOF może podjąć pracę jako konwojent, strateg ochrony, bodyguard VIP-ów czy też pracownik ochrony osób i mienia. Takiej osobie w określonych sytuacjach przysługuje prawo skorzystania ze środków przymusu bezpośredniego, a nawet broni palnej. Z jednej strony jest to przywilej, z drugiej strony – ogromna odpowiedzialność, za którą idzie stres i poważne zagrożenie życia. Atak na ochranianego VIP-a czy napaść na patrol transportujący gotówkę to realne scenariusze, gdzie umiejętności zostaną poddane próbie.

 

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – wymagania

Aby ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, musisz spełniać poniższe warunki:

 

  • Ukończone 21 lat;
  • Pełna zdolność do czynności prawnych;
  • Posiadanie minimum wykształcenia podstawowego;
  • Obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu;
  • Posiadanie nienagannej opinii wydanej przez powiatowego komendanta Policji lub jego odpowiednika z kraju UE, Szwajcarii lub EFTA;
  • Niekaralność za przestępstwa umyślne ani brak toczącego się postępowania w takiej sprawie;
  • Posiadanie orzeczenia psychologicznego i lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy jako KPOF;
  • Posiadanie teoretycznego i praktycznego przeszkolenia do pracy jako KPOF.

 

O ile pierwsze siedem wymogów to kwestie organizacyjne i administracyjne, o tyle zastanawiać może ostatni punkt. Wyjaśniamy więc, jak wygląda kurs KPOF.

 

Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej

Wymóg przeszkolenia KPOF można spełnić na rozmaite sposoby. Pierwszy z nich to świadectwo szkoły oficerskiej lub podoficerskiej Policji lub Straży Granicznej. Drugi z nich to również świadectwo, tym razem ze szkół, na mocy których nadaje się stopień technika ochrony fizycznej osób i mienia. Trzeci to posiadanie specjalizacji przewidzianej w ramach struktur Służby Więziennej. Czwarty to szkolenia organizowane przez jednostki wewnętrzne Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Służby Ochrony Państwa. W końcu piąty, najpopularniejszy sposób to uczestnictwo w kursie organizowanym przez jednostki prywatne spełniające wymagania opisane w art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Akademia Obrony Saggita nie prowadzi pełnego kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. Możemy jednak pomóc Ci w przeszkoleniu strzeleckim, gdzie podczas kursu Basic Shooting Operator nauczysz się obsługi rozmaitych jednostek broni palnej. Możesz też skorzystać z oferty zajęć krav maga, gdzie w praktyce nauczysz się podejmować działania zmierzające do neutralizacji zagrożenia.

 

Praca jako kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Na rynku wciąż jest wiele wakatów – praca jako KPOF czeka tak w małych miasteczkach, jak i dużych metropoliach. Takich pracowników poszukują nie tylko firmy ochroniarskie, ale też lotniska, banki, producenci broni, przedsiębiorstwa komunalne czy agencje eventowe. Praca w takich miejscach najczęściej wykonywana jest w systemach 8- lub 12-godzinnych, a najpopularniejszy model to 12/24 (12 godzin pracy, 24 godziny odpoczynku). Uśredniona stawka w II kwartale 2023 roku wynosiła 24,50 PLN netto / rbh, co przy przepracowanych 200 godzinach daje pensję około 4900 PLN “na rękę”. Do typowych benefitów pozapłacowych należy karta sportowa, pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny czy ubezpieczenie NNW. Ci z ochroniarzy, którzy w pracy korzystają z własnej broni, mogą liczyć na dodatki, choć z reguły pracodawca zapewnia dostęp do odpowiedniej broni palnej.

Podobne Newsy
Podsumowanie 2023 roku w liczbach – Akademia Obrony Saggita
Prowadzący strzelanie – kto to jest, jak nim zostać? Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie
Imprezy integracyjne dla firm na strzelnicy – Akademia Obrony Saggita
Krav maga w Akademii Obrony Saggita – ruszają nowe nabory!