Komendy w strzelectwie sportowym – co oznaczają, jak należy się zachować?

Podczas zawodów strzeleckich spotkać się można z komendami wydawanymi przez sędziów i organizatorów. Pomaga to w organizacji przedsięwzięcia, zapewnienia bezpieczeństwa oraz uniknięcia nieporozumień. Ze względów praktycznych podczas szkoleń w Akademii Obrony Saggita, nasi instruktorzy również stosują komendy. Co one oznaczają i jak należy się zachować, słysząc konkretne polecenie?

Jak należy zachować się po usłyszeniu komendy?

 

Polecenia i komendy wydawane przez sędziów to nieodłączny element rozgrywek sportowych. Słysząc konkretną komendę, należy bezwzględnie podporządkować się i wykonać czynność bez zbędnej zwłoki. W Akademii Obrony Saggita wszystkie komendy są jasne i niczym nie zostaniecie zaskoczeni. Jeśli jednak wybieracie się na zawody sportowe, musicie zwrócić uwagę, co regulamin zawodów rozumie pod konkretną komendą. Dla przykładu, zgodnie z przepisami PZSS komendy “przygotować się!” i “ładuj!” oznaczają dwie osobne czynności. Są jednak sytuacje, w których na lokalnych zawodach pojawiają się hybrydy komend lub całkowicie nowe polecenia. Przykładem jest komenda “przygotować się do strzelania!”, która oznacza rozpoczęcie czas przygotowawczego i czasu na załadowanie magazynków, po którym nastąpi komenda “start!”. Dlatego przed każdym startem na zawodach należy zapoznać się z regulaminem, by przez taki drobiazg nie otrzymać kary.

 

Komendy podczas zajęć w Akademii Obrony Saggita

 

Polecenia wydawane w trakcie kursów strzeleckich są tożsame z tymi, które pojawiają się na zawodach. Wyróżniamy siedem podstawowych komend:

 

  1. Na stanowiska / Przygotować się – zakończenie omawiania części teoretycznej lub przerwy i skierowanie uczestników na osie strzeleckie, przy osi strzeleckiej następuje założenie ochronników słuchu i wzroku;
  2. Ładuj (X) – do magazynka ładujemy wyznaczoną ilość amunicji, np. “ładuj dziesięć!” oznacza załadowanie magazynka dziesięcioma nabojami, pobieramy broń i wpinamy magazynek do broni, nie przeładowując jej;
  3. Przeładuj – broń skierowaną do tarczy przeładowuje się, palec ułożony jest poza spustem, by nie oddać niezamierzonego strzału;
  4. Start – można oddawać ogień zgodnie z omówionym modułem szkoleniowym / zasadami danej konkurencji, po zakończeniu strzelania, broń z zamkiem w tylnym położeniu kieruje się lekko pod kątem w dół;
  5. Przerwać ogień / Stop – komendy nakazujące bezwzględne, natychmiastowe przerwanie strzelania, komendy te mogą być wydane przez każdego uczestnika, który wykryje niebezpieczeństwo;
  6. Rozładuj – polecenie wydawane po zakończeniu strzelania przez wszystkich uczestników, oznacza możliwość wypięcia magazynka, pozostawienia otwartego zamka, a podczas zawodów dodatkowo umieszcza się znacznik bezpieczeństwa w komorze nabojowej;
  7. Do przejrzenia – broń i magazynek unosi się na wysokość głowy, kierując komorę zamkową i górę magazynka za siebie, tak by prowadzący mógł przejrzeć broń, po przejrzeniu prowadzący mówi “przejrzałem” i / lub klepie uczestnika w okolice barku, po przejrzeniu wszystkich jednostek broni można przystąpić do jej schowania do pokrowca.

 

Co grozi za nieprzestrzeganie komend?

 

Podczas zawodów strzeleckich nieprzestrzeganie komend wiąże się z rozmaitymi sankcjami. To, w jaki sposób dana osoba zostanie ukarana zależy przede wszystkim od wagi przewinienia. Inaczej będzie ukarany strzelec, który rozładował broń pomimo braku komendy “rozładuj”, a inaczej osoba, która oddała strzał, gdy na osi strzeleckiej przebywa sędzia. Każda osoba, która na zawodach nie przestrzega regulaminu i nie stosuje się do poleceń, może otrzymać jedną z trzech kartek: żółtą, zieloną lub czerwoną. Żółta stosowana jest w celu ostrzeżenia zawodnika i jest najłagodniejszą z konsekwencji. Zielona kartka oznacza odjęcie punktu (lub punktów przy powtórnym naruszeniu), co nie pozostaje bez znaczenia na klasyfikację końcową. Czerwona kartka zaś oznacza dyskwalifikację zawodnika i konieczność opuszczenia osi strzeleckiej. W Akademii Obrony Saggita nie wyciągamy kartek – za nieprzestrzeganie komend i poleceń kursanci są upominani. Za uporczywe lub rażące lekceważenie przepisów zastrzegamy sobie prawo usunięcia takiej osoby z terenu strzelnicy.

Podobne Newsy
Podsumowanie 2023 roku w liczbach – Akademia Obrony Saggita
Prowadzący strzelanie – kto to jest, jak nim zostać? Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej – co warto wiedzieć? Kurs KPOF, praca, zarobki
Imprezy integracyjne dla firm na strzelnicy – Akademia Obrony Saggita