Basic Range Shot© - Level 100m podstawowe zagadnienia związane z wyborowymi karabinami, budowa, zasada działania wprowadzenie terminu MOA podstawowe...
Medium Range Shot©- Level 300m pozytywne zaliczenie Basic Range Shot© - Level 100m, nanoszenie poprawek na optyce,  prowadzenie...
Long Range Shot© - Level 1000m pozytywne zaliczenie Medium Range Shooting© - Level 300m, strzelanie na 400m, 600m,...
Sniper Precision Shot - Spotter Team Competition© REPREZENTACJA Akademii Obrony Saggita© na międzynarodowych zawodach par snajperskich szkolenie...
Translate »

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE

X