Basic Range Shot© - Level 100m podstawowe zagadnienia związane z wyborowymi karabinami, budowa, zasada ...
Medium Range Shot©- Level 300m pozytywne zaliczenie Basic Range Shot© - Level 100m, nanoszenie poprawek ...
Long Range Shot© - Level 1000m pozytywne zaliczenie Medium Range Shooting© - Level 300m, strzelanie ...
Sniper Precision Shot - Spotter Team Competition© REPREZENTACJA Akademii Obrony Saggita© na międzynarodowych zawodach ...

LAYOUT

SAMPLE COLOR

Please read our documentation file to know how to change colors as you want

BACKGROUND COLOR

BACKGROUND TEXTURE